Επικοινωνία μεταξύ οδοντιάτρου και ασθενούς

dental officeΣύμφωνα με πολλές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, η σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενούς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη που νιώθει ο ασθενής προς τον γιατρό του.

Η προσέγγιση του ασθενούς και η παρουσίαση του προβλήματός του, καθώς και το σχέδιο θεραπείας, πρέπει να γίνονται με απόλυτα κατανοητό τρόπο, για να μεγαλώνει η εκτίμηση του ασθενούς στον γιατρό.

Ο γιατρός λοιπόν, καλείται εκτός από το γνωστικό επίπεδο, που πρέπει να είναι υψηλό, να έχει και επικοινωνιακές δεξιότητες για καλύτερη επικοινωνία που θα διασφαλίζει μία καλή συνεργασία.

2017-06-19T17:57:43+00:00