Χώρος αναμονής οδοντιατρείων

To Dentaltv είναι ένα καινοτόμο μέσο που εκπέμπει στις αίθουσες αναμονής των οδοντιατρείων και αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο. Περιλαμβάνει πλήθος από άρθρα οδοντιατρικού περιεχομένου, τα οποία επιμελείται και εγκρίνει ομάδα οδοντιάτρων, ώστε να διασφαλίζεται η επιστημονική τους εγκυρότητα.

Η παρουσίαση των ιατρικών πληροφοριών γίνεται με τρόπο εύληπτο και προσιτό στους ασθενείς, προκειμένου να ενημερώνονται σωστά και σφαιρικά. Το κανάλι επίσης παρέχει μεγάλες δυνατότητες στον οδοντίατρο να επικοινωνεί τις υπηρεσίες του διακριτικά και αποτελεσματικά προς όφελος τόσο του ίδιου όσο και των ασθενών.

Παράλληλα ένα πλούσιο ψυχαγωγικό και ενημερωτικό υλικό κάνει πιο ευχάριστη και ενδιαφέρουσα την παραμονή του ασθενή στην αίθουσα αναμονής.

Επικοινωνία

Αν θέλετε μία πλήρη ενημέρωση για το πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της Ψηφιακής Σήμανσης, επικοινωνήστε μαζί μας.

2019-01-27T01:09:41+00:00